Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Kick-off pilot praktijkleren met praktijkverklaringen in het MBO

Op woensdag 17 april is de startbijeenkomst Pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO.

Doel van deze startbijeenkomst is helderheid geven over verantwoordelijkheden, taken en rollen, en met elkaar te komen tot een gewenste projectstructuur en benodigde (financiële) middelen. RPAnhn bereidt deze pilot voor de arbeidsmarktregio voor in samenwerking met de partners. Contactpersoon bij RPAnhn is Femke Blokker.

Wanneer: Woensdag 17 april
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
Locatie: Horizon College, Umbriellaan 2, 1702 AJ Heerhugowaard (routebeschrijving

Over de Pilot Praktijkleren

Om het perspectief op duurzaam werk en plaatsing op de arbeidsmarkt te vergroten zijn twaalf regionale pilots van start gegaan met ondersteuning van het SBB.

De praktijkleerroute met de praktijkverklaring is een manier voor mensen zonder startkwalificatie om op eigen tempo een praktijkopleiding te volgen. Zo kunnen zij wellicht een opstap maken naar MBO-certificering, -diploma of startkwalificatie. Het draagt bij aan het vergroten van de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt. Voor het MBO biedt de pilot de mogelijkheid om een bredere invulling te geven aan de kwaliteitsagenda en een leven lang ontwikkelen in de regio, en partnerschap te bieden aan gemeenten, UWV en regionale werkgevers.

De ervaring die eerder al is opgedaan met de Boris-aanpak is positief. Daarom willen we deze aanpak verbreden naar een grotere groep mensen zonder startkwalificatie, bijvoorbeeld Wajongeren, SW-ers, VSV-ers en nieuwkomers.
 

Meer informatie? Zie de brief Pilots praktijkleren voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de website van SBB.