Technisch Talent Werkt

Zorgen voor voldoende instroom van jongeren

In het project Technisch Talent Werkt in Noord-Holland  wordt gekeken hoe de onderlinge samenwerking voor de komende jaren gestalte moet krijgen om voor ondernemers in de technische sector de vacatures gericht te vervullen en tegelijkertijd werkzoekenden met adequate scholing hiernaar toe te leiden. 

Er is in 2013 een start gemaakt met 150 individuele trajecten voor jongeren, zij-instromers en 45-plussers (per doelgroep 50), waarbij werk en opleiding worden gecombineerd. Deze trajecten worden als pilot uitgevoerd, om voor de komende jaren tot een zo optimaal mogelijke inzet van de betrokken organisaties te komen en deze aanpak uit te kunnen rollen naar andere regio’s. Het project loopt tot oktober 2014. Tot nu toe zijn er 99 vacatures en 34 kandidaten geplaatst, waarvan 16 in regio Noord-Holland Noord. Zie de reeds bereikte resultaten onder stand van zaken onder downloads aan de rechterkant van deze pagina.

Meer informatie:

Voor meer informatie over Technisch Talent Werkt kunt u terecht bij Margreet Westerbeek, regiosecretaris Koninklijke Metaalunie, westerbeek@metaalunie.nl of 06 – 51 80 39 09.

 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord