Regio Matchpoint

Regio Matchpoint is een intersectoraal en regionaal mobiliteitsnetwerk van, voor en door bedrijven. Met als doel de knelpunten op de regionale arbeidsmarkt die op korte en langere termijn ontstaan het hoofd te bieden door het bevorderen van mobiliteit van medewerkers in en tussen bedrijven. Dit kan zijn bij krapte, moeilijk vervulbare vacatures, bij boventalligheid, vrijwillige mobiliteit, verzuim of re-integratie. In Regio Matchpoint worden vacatures, klussen, projecten, kennis en kandidaten uitgewisseld. Deelnemende bedrijven krijgen hierdoor goede mensen en medewerkers worden mobieler en breder inzetbaar. Van werk naar werk.

Regio Matchpoint is een  fysieke en virtuele ontmoetingsplek voor arbeidsmarktprofessionals. De deelnemende organisaties werken in coöperatie met elkaar aan het thema arbeidsmobiliteit.

Inspiratie en out of the box denken zijn de kern!

Regio Matchpoint is in september 2012 gestart. De deelnemers zijn: de Belastingdienst, UWV (als werkgever), Medisch Centrum Alkmaar, Post NL, Dienst Justitiële Inrichtingen, Wooncompagnie, Woonwaard, Reaal/SNS, Univé, Politie Noord Holland Noord, Parnassia Bavo groep (zorginstelling), UWV loopbaancentrum, Noorderkwartier, WNK bedrijven, Inova Alkmaar, DJI-ICT, de Kamer van Koophandel, Zorgnetwerk ZW-plus, Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA-NHN) en de gemeente Alkmaar.

Regio Matchpoint wordt ondersteund door PUUR Netwerken (www.puurnetwerken.nl) dat met succes 23 soortgelijke netwerken in Nederland ondersteunt. Regio Matchpoint is verbonden met deze 23 andere  mobiliteitsnetwerken waardoor het netwerk met meer dan 200 (grote) bedrijven wordt uitgebreid.

PUUR organiseert en faciliteert de bijeenkomsten van de deelnemers aan Regio Matchpoint. Ze ontmoeten elkaar tenminste 5 x per jaar, telkens bij een andere deelnemer. PUUR beheert daarnaast het digitale netwerk door middel van www.puurnetwerken.nl, waar deelnemers kunnen inloggen en een speciale Linkedin groep hebben voor alle landelijke deelnemers. Hierop worden vacatures, projecten, klussen etc. geplaatst. De kosten voor deelname aan Regio Matchpoint bedragen € 650 per jaar. Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van Regio Matchpoint om de kansen van deelnemers te vergroten.

Meer informatie:

Sharon Smit, RPA-NHN sharonsmit@rpa-nhn.nl of 072 - 51 95 734.

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord