Huis van het Werk

RPA-NHN en de gemeente Alkmaar hebben met werkgevers het initiatief genomen voor het opzetten van een regionaal mobiliteitsplatform, genaamd Huis van het Werk. Daarin gaan werkgevers uit diverse sectoren in de regio Noord-Holland Noord samenwerken op het gebied van arbeidsmobiliteit. Inmiddels zijn er meer dan 30 grotere werkgevers in de regio aangesloten.

Het Huis van het Werk is een plek waar werkgevers elkaar fysiek en online ontmoeten, waar ze vraag en aanbod uit kunnen wisselen en van waaruit aanvullende dienstverlening zoals outplacement, bij- of omscholing kan worden ingezet. Door het Huis van het Werk worden de arbeidsmarktkansen van alle typen werknemers vergroot, zeker ook die van jongeren en ouderen, voor wie het nu relatief moeilijk is om van werk naar werk te komen. 

 

Meer informatie

Bedrijven die interesse hebben om aan te sluiten of die meer informatie willen, kunnen meer lezen op de website van het Huis van het Werk of contact opnemen met:

Projectleider Huis van het Werk:
- Bob Smith: b.smith@huisvanhetwerk.nl / 06 22 94 99 47

Stichtingsbestuur Huis van het Werk:
- Jeroen Veerman (H&S Adviesgroep): j.veerman@huisvanhetwerk.nl / 072 512 52 30  
- Occo Koedijker (Ravo-Fayat): o.koedijker@huisvanhetwerk.nl / 072 567 32 67
- Esther Mentink (GP Groot): E.Mentink@huisvanhetwerk.nl / 088 4720101

Of raadpleeg de factsheet aan de rechterkant van deze pagina onder downloads.

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord