Samenwerking werkgeversdienstverlening UWV – gemeenten – SW

De dienstverlening aan werkgevers door UWV, gemeenten en de Sociale Werkvoorziening (SW) vindt vaak versnipperd plaats. Werkgevers weten niet goed waar zij met hun vragen inzake hun personeelsvoorziening naar toe kunnen. Daarnaast worden ze vaak met eenzelfde vraag vanuit meerdere organisaties benaderd: namelijk werk voor mensen met een uitkering. Dit gebeurt vaak vanuit een ander organisatiebelang en met andere regelingen. Vanuit economisch perspectief is dit niet lang meer vol te houden.

Eén gezicht richting werkgevers
Om werkgevers beter van dienst te kunnen zijn wordt in de regio Noord-Holland Noord het project ‘Samenwerking werkgeversdienstverlening UWV-gemeente-SW’ uitgevoerd. Het doel hiervan is om vanuit één publiek aanspreekpunt in de regio met één gezicht richting werkgevers op te treden. Eén contactpersoon per werkgever is hierbij het streven. Bij het aanspreekpunt wordt de vraag naar arbeid en het beschikbare arbeidspotentieel inzichtelijk gemaakt. Dit draagt bij aan het gezamenlijke doel om zoveel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk te helpen.

Deelprojecten
Binnen het project werkgeversdienstverlening zijn een drietal deelprojecten met een eigen projectleider (zie voor het e-mail adres onderaan van deze pagina):

  1. Informatievoorziening / systemen: voor het opzetten van één regionaal digitaal ICT-systeem voor het matchen van vacatures en werkzoekenden. Projectleider is Han Wonder.
  2. Vakontwikkeling: voor deskundigheidsbevordering van de medewerkers die zich bezig houden met werkgeversdienstverlening in de Werkgeversservicepunten. Projectleider is Robin Dissels.
  3. Communicatie: voor het opzetten van één regionale website voor werkgevers. Projectleider is Tinus Geertsma.

Meer informatie:

Voor meer informatie over het project werkgeversdienstverlening kunt u terecht bij de projectleiders en coördinatoren:

 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord