Social Return on Investment (SROI)

SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van de opdracht, bij de inkoop/aanbesteding van werken, diensten of leveringen. Deze sociale/maatschappelijke bijdrage bestaat uit het inzetten van een bepaald aantal of percentage personen uit (potentieel) kwetsbare groepen bij het vervullen van de opdracht. Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het kan hierbij gaan om arbeids-, stage-, of leerwerkplekken.

Om te komen tot een eenduidige toepassing van SROI door opdrachtgevers in de regio Noord-Holland Noord, zijn in 2012 onder het programma Inclusieve Arbeidsmarkt pilotprojecten gestart in de gemeente Hoorn en Alkmaar. In deze projecten zijn opdrachtnemers verplicht om 5 procent van de aanneemsom in te zetten voor Social Return.

Op basis van de ervaringen in deze projecten is er een regionaal model ontwikkeld met daarin een bouwblokkentabel. Deze is opgenomen in de Toolkit SROI. Zie de downloads aan de rechterkant van deze pagina.

Meer informatie:

Voor meer informatie over SROI en informatie over aanbestedingen in de desbetreffende subregio waarbij SROI wordt toegepast, kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:

Aan de rechterkant vindt u de downloads voor het project SROI, waaronder de Toolkit SROI.

Hieronder de opname van de informatiesessie SROI op 25 april 2013 in de Raadzaal van gemeente Heerhugowaard:

 

 

 

 

 

 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord