Samenwerking uitzendbranche voor ontsluiting werkzoekendenbestanden

Gemeenten, UWV en de uitzendbranche werken sinds enkele jaren steeds vaker samen om meer mensen sneller aan werk te helpen. Het ministerie van SZW heeft voor de zomer van 2013 voor iedere arbeidsmarktregio € 130.000 beschikbaar gesteld om mensen met een uitkering aan werk te helpen. Het RPA Noord-Holland Noord heeft namens de arbeidsmarktregio een plan opgesteld, de subsidie aangevraagd en het project gecoördineerd. 

In totaal zijn binnen driekwart jaar 133 plaatsingen van mensen met een WWB- of Wajonguitkering gerealiseerd en 242 kwalitatief goede CV's op werk.nl geplaatst. Daarnaast is de samenwerking tussen gemeenten, UWV en de uitzendbranche structureel verbeterd. Alle betrokkenen hebben de intentie om deze samenwerking voort te zetten.

Download hier 'Het echte werk – publiekprivate samenwerking in 35 regio’s'. Voor het beste resultaat de interactieve PDF lokaal opslaan en openen met Adobe.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de activiteiten per subregio en de bereikte resultaten de Handreiking onder downloads aan de rechterkant.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij de volgende coördinatoren per subregio of contact opnemen met  Sharon Smit van het RPA-NHN, sharonsmit@rpa-nhn.nl of 06-51177230:

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord