Thema Van uitkering naar werk

In de regio Noord-Holland Noord staan teveel mensen buiten het arbeidsproces. Dit kost de samenleving veel geld. Het thema Van uitkering naar werk is het cluster van projecten die een bijdrage leveren aan toeleiding van zoveel mogelijk mensen uit een uitkering naar werk. De stroomlijning van de werkgeversdienstverlening vanuit de publieke organisaties samen is hierbij het speerpunt. 

Het thema Van uitkering naar werk is het cluster van projecten die een bijdrage leveren aan:

1.   Een optimale benutting van het arbeidspotentieel door toeleiding van zoveel mogelijk mensen met een uitkering naar werk.

Van uitkering naar werk is het thema waar overheid en werkgevers de trekkracht vormen. Projecten onder het thema Van uitkering naar werk zijn:

Aan de rechterkant van deze pagina onder downloads treft u meer informatie aan over de projecten die onder dit thema vallen.

Downloads thema Van uitkering naar werk:

> Brochure Programmaraad Werkzoekenden

 

 

 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord