ArbeidsAdviesTeams (AAT)

Doel van het project is het realiseren van een sluitende en duurzame aanpak voor jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen in hun transitie van school naar werk. Het ArbeidsAdviesTeam (AAT) ondersteunt als de jongere en zijn eigen netwerk er niet in slagen om deze transitie zelfstandig te realiseren.

Het AAT richt zich op de doelgroep praktijk- en speciaal onderwijs (PRO en VSO): dit zijn naar schatting 300 jongeren per jaar die hulp nodig hebben bij het zoeken, vinden en behouden van werk. Hiervoor zijn drie ArbeidsAdviesTeams (AAT’s) in de Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar en Westfriesland opgericht.

Op te leveren resultaat is een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt van deze groep jongeren. Dit in het licht van de Participatiewet die per 2015 is ingegaan, waardoor een transitie van de doelgroep van UWV naar gemeenten plaatsvindt.

Momenteel wordt er gewerkt aan een pilot en vindt er een nulmeting en een monitoring van de resultaten plaats.

Meer informatie:

Voor informatie over de AAT kunt u terecht bij Femke Blokker, projectleider AAT, femkeblokker@rpa-nhn.nl of 06-55 42 67 42 of de factsheet raadplegen aan de rechterkant van deze pagina.

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord