Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord 2.0

Door de aanhoudende economische crisis komen veel jongeren niet aan het werk. Onder regie van het RPA-NHN is het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord 2.0 (AJW 2.0) ontwikkeld. Op basis van dit plan is € 700.000 vanuit het ministerie van SZW verkregen. Daarnaast is voor een bedrag van € 1,1 miljoen aan Europese subsidies aangevraagd om de jeugdwerkloosheid in de regio aan te pakken.

Doelgroep
Het AJW 2.0 richt zich in eerste instantie op jongeren van 16 tot 27 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Op 5 juni 2014 is besloten de middelen ook aan jongeren met een startkwalificatie beschikbaar te stellen.

Resultaten
Het project is gestart in oktober 2013. Inmiddels zijn meer dan 700 jongeren bemiddeld naar werk, met name uit de VSO/PRO doelgroep. Daarbij wordt voor een groot deel van de plaatsingen gebruik gemaakt van de Plaatsingsbonus, een subsidie voor werkgevers van maximaal € 2.000,- als zij een jongere in dienst nemen. Hiermee is de doelstelling van het project bereikt en door dit succes is besloten om per 1 januari 2015 de Plaatsingsbonus te beëindigen. Zie voor de resultaten het Dashboard AJW 2.0
.

Middelen
Inmiddels worden naast de Plaatsingsbonus ook instrumenten als jobcoaching, sollicitatietrainingen en CV-scans ingezet om jongeren naar werk te bemiddelen. De kenmerken van deze aanpak zijn gebaseerd op het leveren van maatwerk, passend bij de jongere en de werkgever, gericht op maximaal resultaat.


Bij de uitvoering wordt aansluiting gezocht bij het 200-banenplan jeugdzorg en de ArbeidsAdviesTeams.

Jeugd Werkt!
Op 17 april 2014 een nieuwe communicatiecampagne van start gegaan: Jeugd Werkt! Deze website is voor jongeren die op zoek zijn naar een baan, leerwerkbaan of werkervaringsplek.

Conferentie Jeugd Werkt!
Tenslotte is er op 23 januari 2015 een succesvolle conferentie Jeugd Werkt! in het gemeentehuis van Medemblik gehouden. Klik hier voor het nieuwsbericht en hier voor de opbrengst van de conferentie. 

Zie hieronder het filmpje dat over Jeugd Werkt! is gemaakt voor de ESF Award 2014

Meer informatie:

Voor meer informatie over het project AJW 2.0 kunt u kijken onder downloads aan de rechterkant van de pagina.

Voor succesverhalen van geplaatste jongeren kunt u terecht op www.jeugdwerkt.nu.

Voor meer informatie over de Plaatsingsbonus en andere subsidies kunt u terecht op www.subsidiecalculator.nl.

subsidiecalculator white
 
partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord