200-banenplan Jeugdzorg

Jeugdzorg Noord-Holland en de partners in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, verenigd in het RPA-NHN, bundelen de krachten om gezamenlijk invulling te geven aan de wens om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te leiden. De aanleiding tot samenwerking is ingegeven door de wens om maximaal beschikbare expertise en capaciteit te benutten en werkgevers en jongeren in de regio zoveel mogelijk via één kanaal te benaderen om maximaal rendement te behalen.

De Provincie Noord-Holland heeft € 2.000.000,- beschikbaar gesteld om 200 Jeugdzorg jongeren in Noord-Holland integraal te begeleiden naar een baan of een bij de doelgroep passend traject, waarvan 50 richting de techniek in samenwerking met Talent voor Techniek. Voor regio Noord-Holland Noord betreft het 101 jongeren, waarvan 25 richting de techniek. De looptijd van het project is januari 2014 tot oktober 2016. Deze tijd is minimaal nodig om de beoogde resultaten te kunnen behalen. Met de looptijd wordt het project over de transitiedatum heen getild. Daarmee biedt het optimale kansen om gemeenten mee te nemen in het project en ervaringen en samenwerkingsverbanden te verankeren.

In februari 2014 is er een samenwerkingovereenkomst opgezet welke op 17 april 2014 ondertekend is door het Instellingenberaad Jeugdzorg NH en de stuurgroep RPA-NHN. Door de samenwerking zal er aansluiting worden gezocht bij de andere projecten onder het thema van School naar Werk, namelijk ArbeidAdviesTeams (AAT) en het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 (AJW 2.0), wat nu Jeugd Werkt! is. Zie voor een videoverslag van de ondertekening, samen met de lancering van de website Jeugd Werkt! hieronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het 200-banenplan Jeugdzorg kunt u terecht bij Paul Kok, projectleider 200-banenplan regio Noord-Holland Noord, paul.kok@parlan.nl of 06 - 29 06 99 01.

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord