Samen Sterk voor Werk!

thema_s_projecten_activiteiten.jpg

 

Business model RPAnhn  (pdf)

RPAnhn is een bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. Onder het motto ‘Samen Sterk voor Werk’ pakt het RPAnhn regionale arbeidsmarktvraagstukken aan. Het RPAnhn voert met haar partners projecten en initiatieven uit die structureel bijdragen aan een duurzame arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord. De doelstellingen voor de periode 2015-2018 zijn vastgelegd in het convenant Samen Sterk voor Werk

RPAnhn richt zich in de periode 2015 tot en met 2018 primair op de thema's:

 1. Van school naar werk: een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een duurzame arbeidstoeleiding van (kwetsbare) jongeren
 2. Van werk naar werk: sectorale en intersectorale mobiliteit van werknemers
 3. Van uitkering naar werk: een adequate dienstverlening vanuit de publieke organisaties aan werkgevers en het realiseren van de doelstellingen van het regionaal Werkbedrijf

Een gecoördineerde aanpak van deze thema’s is tevens gericht op een eenduidige aanpak en optimale benutting van (ESF- en rijks-) subsidies in de regio.  

Partners in de samenwerking binnen het RPA-NHN zijn: de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV, VNO-NCW, MKB, FNV, CNV, VCP, ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, Clusius College en Hogeschool Inholland. RPAnhn werkt nauw samen met het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Met deze partners voert het RPAnhn projecten uit 


004 groepsfoto 04 tbv persberichtDe doelstellingen voor de periode 2015-2018 zijn vastgelegd in het convenant Samen Sterk voor Werk. De opdrachtgever voor de uitvoering van dit convenant is de stuurgroep RPAnhn. 

 

 

In de stuurgroep RPAnhn zijn vertegenwoordigd:

namens de gemeenten:

 • Wethouder E. Konijn van de gemeente Alkmaar (voorzitter)
 • Wethouder G. Oude Kotte van de gemeente Heerhugowaard (namens de gemeenten in de regio Alkmaar, zijnde Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo)
 • Wethouder J. de Jong van de gemeente Hoorn (namens de gemeenten in West-Friesland, zijnde Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Opmeer, Medemblik en Stede Broec)
 • Wethouder P. Kos van de gemeente Den Helder (namens de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, zijnde Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel)

namens UWV:

 • Dhr. H. Tromp, regiomanager UWV Noord-Holland Noord

namens de werkgeversorganisaties:

 • Dhr. J. Veerman, bestuurder VNO-NCW

namens de werknemersorganisaties:

 • Dhr. M. Laboui, bestuurder FNV 

namens de onderwijsorganisaties:

 • Dhr. G. Oud, Raad van Toezicht en College van Bestuur Clusius College
 • Dhr. A. Hoekstra, samenwerkingsverband VO-SVO

De leden van de stuurgroep zijn namens de Algemene Vergadering gemandateerd voor het nemen van besluiten rondom de uitvoering van het convenant. Elk stuurgroeplid is bestuurlijk opdrachtgever van één of meerdere projecten.  

Film stuurgroepleden RPAnhn  

Meer informatie

Sharon Smit (directeur), sharonsmit@rpa-nhn.nl, 06-51 17 72 30

sharon_smit.jpg

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord