Arbeidsmarkt herstelt zich verder van gevolgen crisis

Datum: Donderdag, 11 mei 2017 Auteur: CBS

De Nederlandse arbeidsmarkt is in 2016 in veel opzichten de economische crisis te boven gekomen. De arbeidsdeelname is echter nog steeds lager dan in 2008, net voor het uitbreken van de crisis. Het aantal werklozen was in 2016 ruim anderhalf keer zo groot als toen, vooral door een sterke groei van de langdurige werkloosheid. Dat meldt het CBS in de publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2016’.

Op een aantal fronten werden de cijfers van net voor de crisis vorig jaar overtroffen. Zo bereikte het aantal banen een nieuw record en waren er in het laatste kwartaal meer mensen aan het werk dan ooit tevoren. Het aantal openstaande vacatures steeg tot boven het langjarig gemiddelde. Sinds de tweede helft van 2013 kwamen er elk kwartaal gemiddeld 5 à 6 duizend vacatures bij. Maar ondanks een verdere daling van de werkloosheid waren er gemiddeld over 2016 nog 220 duizend werklozen meer dan in 2008.

Toename arbeidsdeelname bij ouderen
Het aantal werkenden was in 2016 hoger dan in 2008. Toch lag de netto-arbeidsparticipatie, het percentage van de bevolking tussen 15 en 75 jaar dat werk heeft, lager dan toen. Alleen bij de oudere leeftijdsgroep was er een toename van de arbeidsdeelname. Zo had in 2016 ruim 63 procent van de 55- tot 65-jarigen werk, in 2008 was dat nog minder dan 51 procent. Sinds de regelingen voor vervroegde uittreding zijn afgeschaft of versoberd, werken mensen langer door.

Lees het volledige artikel op cbs.nl

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord