Aantal WW-uitkeringen daalt over de volle breedte

Datum: Donderdag, 18 mei 2017 Auteur: UWV

De daling van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zet door in de Noord-Hollandse regio’s. Ten opzichte van vorig jaar is in vrijwel alle sectoren het aantal WW-uitkeringen afgenomen. Alleen de bancaire sector vormde hierop een uitzondering. De WW-daling was in de arbeidsmarktregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland minder sterk dan de landelijke daling.

In Zuid-Kennemerland en IJmond (-12,1) en vooral in Zaanstreek-Waterland (-12,7%) was de afname ten opzichte van een jaar geleden vergelijkbaar met de landelijke daling van 12,8%. Noord-Holland Noord bleef met een afname van 10,2% iets achter op de landelijke ontwikkeling. Ten opzichte van een maand eerder daalde de WW in Noord-Holland Noord juist het sterkst, met 2,5%, gevolgd door Zaanstreek-Waterland (-2,3%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (-2,0%).

Verschillen in WW-daling zorg
Vooral in de zorgsector zijn de verschillen in de WW-ontwikkeling tussen de arbeidsmarktregio’s groot. In Zaanstreek-Waterland (-19,1%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (-18,5%) nam het aantal WW-uitkeringen in de zorg sterker af dan landelijk (-16%). In Noord-Holland Noord was de daling in deze sector ‘slechts’ 12,6%.

Spectaculaire afname bouw
In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af ten opzichte van een jaar geleden. De afname was in de drie regio’s het sterkst in de bouwnijverheid. In april werden liefst 370 WW-uitkeringen minder verstrekt dan een jaar eerder (-40,4%). De afname is toe te schrijven aan het herstel van de werkgelegenheid in de bouw door de aantrekkende economie. Ook andere indicatoren wijzen erop dat het beter gaat met de bouw. Uit de UWV-publicatie WW’ers vaker aan het werk blijkt dat WW’ers met een bouwberoep het meest kansrijk zijn om binnen één jaar weer werk te vinden.

Toename WW bij banken
De enige sector waar het totaal aantal WW-uitkeringen in de regio’s toenam was het bankwezen. Dit is geheel in lijn met de landelijke ontwikkeling waar het aantal WW-uitkeringen met ruim 8,5% toenam. In de drie regio’s samen was de toename met 7,6% vergelijkbaar. Alleen in Zuid-Kennemerland en IJmond was de toename met ruim 16% aanzienlijk hoger. Dit is vooral toe te schrijven aan de forensen die in Amsterdam in deze sector werkzaam zijn. De WW-stijging was in de hoofdstad vergelijkbaar met die van Zuid-Kennemerland en IJmond.

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord april 2017

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord