maand van het werk logo rgb

 

Oktober 2017 staat Noord-Holland Noord in het teken van werk en arbeidsmarktontwikkelingen. De start van de Maand van het Werk is Het Grootste Werkfestival op 2 oktober in Den Helder.

De Maand van het Werk biedt een podium voor de initiatieven in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Daarom nodigt RPAnhn partijen in Noord-Holland Noord uit om aan werk gerelateerde activiteiten (banenmarkten, ondernemersbijeenkomsten, kennissessies, …) zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in oktober.

Activiteiten in de Maand van het Werk sluiten bij voorkeur aan op één of meer van de volgende
onderwerpen:

  • Duurzaamheid (inspelen op kans- en krapteberoepen en duurzame inzetbaarheid werknemers)
  • Ontwikkeling (inspelen op scholingsmogelijkheden en een Leven Lang Leren) 
  • Inclusiviteit (speciale aandacht voor kwetsbare groepen)

Heeft u een activiteit gepland in oktober, of heeft u een idee voor een evenement? Geef het aan ons door!

Meer informatie over de Maand van het Werk

Manon Kant, manonkant@rpa-nhn.nl, 06 - 22 44 85 06 

 

 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord