jeugdwerkt_logo_rgb.jpg        rpa_jeugd_werkt_banner_v2.jpg

 

Het project Jeugd Werkt! creëert kansen voor jongeren zonder startkwalificatie om de overstap van school naar werk te maken. RPAnhn werkt samen met gemeenten, UWV, scholen en (jeugd)zorgorganisaties om te zorgen dat deze jongeren hun plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Jeugd Werkt! loopt van november 2015 tot juli 2017.

Doelstellingen Jeugd Werkt! tot juli 2017

  • Creëren sluitend vangnet rondom kwetsbare jongeren.
  • 700 jongeren begeleiden naar  een opleiding of  werkplek.

Resultaten om trots op te zijn!

In de periode tot en met december 2016 zijn al 574 jongeren begeleid naar werk of opleiding. Daarnaast is samen met de partners een visie ontwikkeld op de aanpak jeugdwerkloosheid voor de gehele regio Noord-Holland Noord. Deze visie is de basis voor nieuw te ontwikkelen beleid in de hele regio. Bekijk de visie Jeugd Werkt! Ook zijn er aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt om jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie, die niet op school zitten, niet werken en geen uitkering hebben, in beeld te brengen en contact met hen te leggen.

Kennis delen

Om jongeren onder de aandacht te brengen bij werkgevers, kennis met elkaar te delen en best practices onder de aandacht te brengen, organiseert Jeugd Werkt! diverse activiteiten , onder meer:

  • Meet Your Future, een banenmarkt voor jongeren van VMBO scholen,
  • Conferentie Jeugd Werkt!, om kennis en ervaringen uit te wisselen in de regio Noord-Holland Noord,
  • Radio-interviews met sleutelfiguren uit de regio ,
  • Masterclasses, bijvoorbeeld over subsidies,
  • Het onder de aandacht brengen van diverse initiatieven, waaronder het 200-banenplan van Parlan, project De Realisten  van CNV jongeren en de Boris-methodiek.

Meer informatie over Jeugd Werkt!

Femke Blokker (projectleider), femkeblokker@rpa-nhn.nl, 06 – 55 42 67 42
Marit Agenant (projectcoördinator), maritagenant@rpa-nhn.nl, 06 – 16 31 16 09

 foto_jeugd_werkt.jpg

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord