europese_vlag_tijdelijk_te_gebruiken_voor_esf_2014_2016.jpg

Feiten & cijfers: ESF in Nederland

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft voor de periode 2015 en 2016 507 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor werkgelegenheidsprojecten op het terrein van re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Deze ESF subsidie met als thema Actieve Inclusie is bedoeld voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze regio bedraagt de subsidie ruim 2,2 miljoen euro, in de vorm van een cofinanciering van 50%.

ESF subsidie kan verworven worden met activiteiten op een tweetal beleidsthema’s, te weten: re-integratie naar werk en bestrijding jeugdwerkloosheid. Voor beide thema’s is een aanvraag ingediend; namens het onderwijs (voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs) op het thema jeugdwerkloosheid en namens de 17 regiogemeenten op het thema re-integratie.

Het doel van de projecten in deze aanvraag is het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van specifieke doelgroepen (niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden, 50+ers, jongeren, mensen met ten minste 6 maanden WWB). Voor deze doelgroepen worden activiteiten uitgevoerd, gericht op instroom in betaald werk. 

Het RPAnhn coördineert de communicatie en besluitvorming rondom ESF thema Actieve Inclusie 2014-2020.

Meer informatie 

Henk Jan Jansen (projectleider): henkjanjansen@rpa-nhn.nl, 06 - 11 35 11 56

Naar de website van het agentschap SZW 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord